بارش تگرگ و باران شدید خیابان‌های سنندج را سیلابی کرد + فیلم

بارش تگرگ و باران شدید خیابان‌های سنندج را سیلابی کرد + فیلم
بارش شدید تگرگ و باران موجب جاری شدن سیلاب در خیابان‌های سنندج شد.

بارش تگرگ و باران شدید خیابان‌های سنندج را سیلابی کرد + فیلم

بارش شدید تگرگ و باران موجب جاری شدن سیلاب در خیابان‌های سنندج شد.
بارش تگرگ و باران شدید خیابان‌های سنندج را سیلابی کرد + فیلم

View more posts from this author