بارش برف و باران از اواخر هفته جاری در چهارمحال و بختیاری

بارش برف و باران از اواخر هفته جاری در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از بارش برف و باران از اواخر هفته جاری در این استان خبر داد.

بارش برف و باران از اواخر هفته جاری در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از بارش برف و باران از اواخر هفته جاری در این استان خبر داد.
بارش برف و باران از اواخر هفته جاری در چهارمحال و بختیاری

View more posts from this author