بارش برف مشکل خاصی در پیشوا ایجاد نکرد/ آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی وجود دارد

بارش برف مشکل خاصی در پیشوا ایجاد نکرد/ آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی وجود دارد
فرماندار شهرستان پیشوا گفت: بارش برف مشکل خاصی را در این شهرستان ایجاد نکرده و دستگاه‌های عضو مدیریت بحران شهرستان نیز آمادگی لازم برای خدمات‌دهی به شهروندان را دارند.

بارش برف مشکل خاصی در پیشوا ایجاد نکرد/ آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی وجود دارد

فرماندار شهرستان پیشوا گفت: بارش برف مشکل خاصی را در این شهرستان ایجاد نکرده و دستگاه‌های عضو مدیریت بحران شهرستان نیز آمادگی لازم برای خدمات‌دهی به شهروندان را دارند.
بارش برف مشکل خاصی در پیشوا ایجاد نکرد/ آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی وجود دارد

View more posts from this author