ایستک کردستان در سنندج میزبان نماینده گرگان خواهد بود

ایستک کردستان در سنندج میزبان نماینده گرگان خواهد بود
در ادامه مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال فردا تیم ایستک نماینده استان کردستان میزبان قطران کاوه گرگان خواهد بود.

ایستک کردستان در سنندج میزبان نماینده گرگان خواهد بود

در ادامه مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال فردا تیم ایستک نماینده استان کردستان میزبان قطران کاوه گرگان خواهد بود.
ایستک کردستان در سنندج میزبان نماینده گرگان خواهد بود

View more posts from this author