ایستادگی در برابر نظام سلطه لازمه حکومت اسلامی است/ یک ملت به عملکرد رئیس‌جمهور نظارت دارند

ایستادگی در برابر نظام سلطه لازمه حکومت اسلامی است/ یک ملت به عملکرد رئیس‌جمهور نظارت دارند
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه باید در حفظ وحدت درونی و احیای ارزش‌های دینی در تعاملات بین‌المللی تلاش‌گر باشیم، گفت: باید در برابر نظام سلطه، کفر و طاغوت که در حال حاضر آمریکا نماد آن است مقابله کنیم و بایستیم.

ایستادگی در برابر نظام سلطه لازمه حکومت اسلامی است/ یک ملت به عملکرد رئیس‌جمهور نظارت دارند

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه باید در حفظ وحدت درونی و احیای ارزش‌های دینی در تعاملات بین‌المللی تلاش‌گر باشیم، گفت: باید در برابر نظام سلطه، کفر و طاغوت که در حال حاضر آمریکا نماد آن است مقابله کنیم و بایستیم.
ایستادگی در برابر نظام سلطه لازمه حکومت اسلامی است/ یک ملت به عملکرد رئیس‌جمهور نظارت دارند

View more posts from this author