ایزوایکو در پیشانی اقتصاد دریا محور قرار دارد/ توجه به کشتی‌سازی باعث پیشرفت در ده‌ها حوزه صنعتی می‌شود

ایزوایکو در پیشانی اقتصاد دریا محور قرار دارد/ توجه به کشتی‌سازی باعث پیشرفت در ده‌ها حوزه صنعتی می‌شود
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران در پیشانی اقتصاد دریامحور در کشورمان قرار دارد و کمک به توسعه این صنعت موجب جهش در دیگر صنایع خواهد شد.

ایزوایکو در پیشانی اقتصاد دریا محور قرار دارد/ توجه به کشتی‌سازی باعث پیشرفت در ده‌ها حوزه صنعتی می‌شود

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران در پیشانی اقتصاد دریامحور در کشورمان قرار دارد و کمک به توسعه این صنعت موجب جهش در دیگر صنایع خواهد شد.
ایزوایکو در پیشانی اقتصاد دریا محور قرار دارد/ توجه به کشتی‌سازی باعث پیشرفت در ده‌ها حوزه صنعتی می‌شود

موزیک سرا

View more posts from this author