ایران3 – چین صفر/ چین هم حریف ایران نشد

ایران3 – چین صفر/ چین هم حریف ایران نشد
تیم ملی والیبال ایران در رقابتی سخت و نفس‌گیر توانست تیم ملی والیبال چین را با نتیجه 3 بر 0 شکست دهد و دومین بازی خود را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت.

ایران3 – چین صفر/ چین هم حریف ایران نشد

تیم ملی والیبال ایران در رقابتی سخت و نفس‌گیر توانست تیم ملی والیبال چین را با نتیجه 3 بر 0 شکست دهد و دومین بازی خود را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت.
ایران3 – چین صفر/ چین هم حریف ایران نشد

View more posts from this author