ایران هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا/ تا 75 سال آینده نفت تمام می‌شود

ایران هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا/ تا 75 سال آینده نفت تمام می‌شود
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت گفت: ایران در آزادکردن گازهای گلخانه‌ای پس از کشورهایی چون چین، آمریکا، روسیه و ژاپن در رتبه هفتم دنیا قرار دارد.

ایران هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا/ تا 75 سال آینده نفت تمام می‌شود

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت گفت: ایران در آزادکردن گازهای گلخانه‌ای پس از کشورهایی چون چین، آمریکا، روسیه و ژاپن در رتبه هفتم دنیا قرار دارد.
ایران هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در دنیا/ تا 75 سال آینده نفت تمام می‌شود

View more posts from this author