ایران به جزیره ثبات، امنیت و آرامش تبدیل شده است

ایران به جزیره ثبات، امنیت و آرامش تبدیل شده است
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ناامنی‌های زیادی که در کشورهای منطقه شاهد هستیم ایران به جزیره ثبات، امنیت و آرامش تبدیل شده است.

ایران به جزیره ثبات، امنیت و آرامش تبدیل شده است

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ناامنی‌های زیادی که در کشورهای منطقه شاهد هستیم ایران به جزیره ثبات، امنیت و آرامش تبدیل شده است.
ایران به جزیره ثبات، امنیت و آرامش تبدیل شده است

View more posts from this author