ایرانی‌ها بیشترین شرکت‌کننده خارجی در مراسم پیاده‌روی اربعین هستند

ایرانی‌ها بیشترین شرکت‌کننده خارجی در مراسم پیاده‌روی اربعین هستند
رئیس شورای استان کربلا گفت: زائران ایرانی بعد از زائران عراقی بیشترین شرکت‌کننده در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی امسال هستند.

ایرانی‌ها بیشترین شرکت‌کننده خارجی در مراسم پیاده‌روی اربعین هستند

رئیس شورای استان کربلا گفت: زائران ایرانی بعد از زائران عراقی بیشترین شرکت‌کننده در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی امسال هستند.
ایرانی‌ها بیشترین شرکت‌کننده خارجی در مراسم پیاده‌روی اربعین هستند

View more posts from this author