ایرانی‌ها با دو کلمه «ماشاءالله» و «ان شاءالله» از حوادث عبور می‌کنند/ 3 دلیل زلزله‌خیز بودن ایران

ایرانی‌ها با دو کلمه «ماشاءالله» و «ان شاءالله» از حوادث عبور می‌کنند/ 3 دلیل زلزله‌خیز بودن ایران
مدرس صلیب سرخ و هلال احمر با بیان اینکه ایرانی‌ها با دو کلمه «ماشاءالله» و «ان شاء‌الله» از حوادث عبور می‌کنند، گفت: باید آموزش را جدی بگیریم.

ایرانی‌ها با دو کلمه «ماشاءالله» و «ان شاءالله» از حوادث عبور می‌کنند/ 3 دلیل زلزله‌خیز بودن ایران

مدرس صلیب سرخ و هلال احمر با بیان اینکه ایرانی‌ها با دو کلمه «ماشاءالله» و «ان شاء‌الله» از حوادث عبور می‌کنند، گفت: باید آموزش را جدی بگیریم.
ایرانی‌ها با دو کلمه «ماشاءالله» و «ان شاءالله» از حوادث عبور می‌کنند/ 3 دلیل زلزله‌خیز بودن ایران

View more posts from this author