ایجاد 3 هزار شغل در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال گذشته

ایجاد 3 هزار شغل در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال گذشته
معاون امداد مستضعفان آستان قدس از ایجاد 3 هزار شغل در 3 استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در سال گذشته توسط این آستان خبر داد.

ایجاد 3 هزار شغل در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال گذشته

معاون امداد مستضعفان آستان قدس از ایجاد 3 هزار شغل در 3 استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در سال گذشته توسط این آستان خبر داد.
ایجاد 3 هزار شغل در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال گذشته

View more posts from this author