اگر منافع مادی ترامپ تامین شود به هرکاری تن می‌دهد

اگر منافع مادی ترامپ تامین شود به هرکاری تن می‌دهد
امام جمعه اردبیل گفت: ترامپ یک تاجر است و اگر منافع مادی آن تامین شود به هرکاری تن می‌دهد.

اگر منافع مادی ترامپ تامین شود به هرکاری تن می‌دهد

امام جمعه اردبیل گفت: ترامپ یک تاجر است و اگر منافع مادی آن تامین شود به هرکاری تن می‌دهد.
اگر منافع مادی ترامپ تامین شود به هرکاری تن می‌دهد

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *