اهوازی‌ها ولایتمداری خود را فردا ثابت می‌کنند

اهوازی‌ها ولایتمداری خود را فردا ثابت می‌کنند
مردم اهواز در اعتراض به تجمعات غیرقانونی و تخریب اموال عمومی توسط عده‌ای آشوبگر فردا در حمایت از رهبری معظم و نظام جمهوری اسلامی راهپیمایی خواهند کرد.

اهوازی‌ها ولایتمداری خود را فردا ثابت می‌کنند

مردم اهواز در اعتراض به تجمعات غیرقانونی و تخریب اموال عمومی توسط عده‌ای آشوبگر فردا در حمایت از رهبری معظم و نظام جمهوری اسلامی راهپیمایی خواهند کرد.
اهوازی‌ها ولایتمداری خود را فردا ثابت می‌کنند

View more posts from this author