اهمیت دانش رسانه‌ای فرماندهان ناجا/ اجرای مطلوب طرح مکنا در فارس

اهمیت دانش رسانه‌ای فرماندهان ناجا/ اجرای مطلوب طرح مکنا در فارس
معاون اجتماعی ناجا با تأکید بر اهمیت دانش رسانه‌ای فرماندهان ناجا، اجرای طرح مکنا در 283 کلانتری و پاسگاه استان فارس را مطلوب ارزیابی کرد.

اهمیت دانش رسانه‌ای فرماندهان ناجا/ اجرای مطلوب طرح مکنا در فارس

معاون اجتماعی ناجا با تأکید بر اهمیت دانش رسانه‌ای فرماندهان ناجا، اجرای طرح مکنا در 283 کلانتری و پاسگاه استان فارس را مطلوب ارزیابی کرد.
اهمیت دانش رسانه‌ای فرماندهان ناجا/ اجرای مطلوب طرح مکنا در فارس

View more posts from this author