اهدای 980 واحد خون به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ ذخائر خونی مناسب است

اهدای 980 واحد خون به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ ذخائر خونی مناسب است
مدیرکل انتقال خون استان فارس گفت: طی روز گذشته 980 واحد خون در استان فارس جمع‌آوری و به زلزله‌زدگان اهدا شده است.

اهدای 980 واحد خون به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ ذخائر خونی مناسب است

مدیرکل انتقال خون استان فارس گفت: طی روز گذشته 980 واحد خون در استان فارس جمع‌آوری و به زلزله‌زدگان اهدا شده است.
اهدای 980 واحد خون به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ ذخائر خونی مناسب است

View more posts from this author