اهدای بیش از 7 هزار متر سنگ به زندان‌های اصفهان توسط خیرین خمینی‌شهری

اهدای بیش از 7 هزار متر سنگ به زندان‌های اصفهان توسط خیرین خمینی‌شهری
مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: توسط خیرین خمینی‌شهری بیش از 7 هزار متر سنگ برای بهبود فضای خوابگاهی و بهداشتی زندان‌های استان اصفهان اهدا شده است.

اهدای بیش از 7 هزار متر سنگ به زندان‌های اصفهان توسط خیرین خمینی‌شهری

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: توسط خیرین خمینی‌شهری بیش از 7 هزار متر سنگ برای بهبود فضای خوابگاهی و بهداشتی زندان‌های استان اصفهان اهدا شده است.
اهدای بیش از 7 هزار متر سنگ به زندان‌های اصفهان توسط خیرین خمینی‌شهری

bluray movie download

View more posts from this author