اهدای بیش از 5 میلیارد تومان کمک‌های غیرنقدی مردم استان مرکزی به مناطق زلزله‌زده

اهدای بیش از 5 میلیارد تومان کمک‌های غیرنقدی مردم استان مرکزی به مناطق زلزله‌زده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: بیش از 5.5 میلیارد تومان کمک‌های غیرنقدی مردم استان مرکزی به مناطق زلزله‌زده ارسال شده است.

اهدای بیش از 5 میلیارد تومان کمک‌های غیرنقدی مردم استان مرکزی به مناطق زلزله‌زده

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: بیش از 5.5 میلیارد تومان کمک‌های غیرنقدی مردم استان مرکزی به مناطق زلزله‌زده ارسال شده است.
اهدای بیش از 5 میلیارد تومان کمک‌های غیرنقدی مردم استان مرکزی به مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author