انیمیشن 10 نفر از مفاخر همدان ساخته شود، حمایت می‌کنم/ همدان را در مراکز صداوسیمای استان‌ها معرفی کنید

انیمیشن 10 نفر از مفاخر همدان ساخته شود، حمایت می‌کنم/ همدان را در مراکز صداوسیمای استان‌ها معرفی کنید
استاندار همدان سفارش ساخت انیمیشن 10 تن از مشاهیر همدان را به فعالان این عرصه داد و گفت: هزینه این سفارش را با مشارکت صداوسیما تقبل خواهیم کرد.

انیمیشن 10 نفر از مفاخر همدان ساخته شود، حمایت می‌کنم/ همدان را در مراکز صداوسیمای استان‌ها معرفی کنید

استاندار همدان سفارش ساخت انیمیشن 10 تن از مشاهیر همدان را به فعالان این عرصه داد و گفت: هزینه این سفارش را با مشارکت صداوسیما تقبل خواهیم کرد.
انیمیشن 10 نفر از مفاخر همدان ساخته شود، حمایت می‌کنم/ همدان را در مراکز صداوسیمای استان‌ها معرفی کنید

View more posts from this author