انهدام 68 باند مسلح قاچاق موادمخدر بین‌المللی در سیستان و بلوچستان

انهدام 68 باند مسلح قاچاق موادمخدر بین‌المللی در سیستان و بلوچستان
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان از انهدام 68 باند مسلح قاچاق موادمخدر بین‌المللی و کشف 84 تن موادمخدر ازآنها درمرزهای جنوب شرق کشور از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

انهدام 68 باند مسلح قاچاق موادمخدر بین‌المللی در سیستان و بلوچستان

فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان از انهدام 68 باند مسلح قاچاق موادمخدر بین‌المللی و کشف 84 تن موادمخدر ازآنها درمرزهای جنوب شرق کشور از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
انهدام 68 باند مسلح قاچاق موادمخدر بین‌المللی در سیستان و بلوچستان

View more posts from this author