انهدام 2 باند بزرگ موادمخدر و دستگیری یک قاچاقچی در سیستان و بلوچستان

انهدام 2 باند بزرگ موادمخدر و دستگیری یک قاچاقچی در سیستان و بلوچستان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در درگیری مسلحانه ماموران پلیس با سوداگران مرگ، دو باند بزرگ توزیع کننده مواد افیونی منهدم و یک تن و 344 کیلوگرم موادمخدر کشف شد.

انهدام 2 باند بزرگ موادمخدر و دستگیری یک قاچاقچی در سیستان و بلوچستان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در درگیری مسلحانه ماموران پلیس با سوداگران مرگ، دو باند بزرگ توزیع کننده مواد افیونی منهدم و یک تن و 344 کیلوگرم موادمخدر کشف شد.
انهدام 2 باند بزرگ موادمخدر و دستگیری یک قاچاقچی در سیستان و بلوچستان

بازی

View more posts from this author