انهدام باند 5 نفره حفاری غیرمجاز در کرمان

انهدام باند 5 نفره حفاری غیرمجاز در کرمان
فرمانده انتظامی شهداد کرمان از دستگیری یک باند حرفه‌ای پنچ نفره حفاری غیر مجاز در قبرستان یکی از روستاهای شهداد خبر داد.

انهدام باند 5 نفره حفاری غیرمجاز در کرمان

فرمانده انتظامی شهداد کرمان از دستگیری یک باند حرفه‌ای پنچ نفره حفاری غیر مجاز در قبرستان یکی از روستاهای شهداد خبر داد.
انهدام باند 5 نفره حفاری غیرمجاز در کرمان

View more posts from this author