انهدام باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در همدان

انهدام باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در همدان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان از انهدام باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در همدان و کشف مقادیری مواد مخدر خبر داد.

انهدام باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در همدان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان از انهدام باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در همدان و کشف مقادیری مواد مخدر خبر داد.
انهدام باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در همدان

View more posts from this author