انهدام باند سوداگران مرگ با کشف 600 کیلوگرم مواد مخدر در میناب

انهدام باند سوداگران مرگ با کشف 600 کیلوگرم مواد مخدر در میناب
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از انهدام دو باند مسلح قاچاق مواد مخدر و کشف 600 کیلوگرم تریاک و حشیش در دو عملیات مسلحانه در شهرستان میناب خبر داد.

انهدام باند سوداگران مرگ با کشف 600 کیلوگرم مواد مخدر در میناب

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از انهدام دو باند مسلح قاچاق مواد مخدر و کشف 600 کیلوگرم تریاک و حشیش در دو عملیات مسلحانه در شهرستان میناب خبر داد.
انهدام باند سوداگران مرگ با کشف 600 کیلوگرم مواد مخدر در میناب

View more posts from this author