انهدام باند سرقت‌های مسلحانه در خاش/ کشف سلاح و مهمات جنگی

انهدام باند سرقت‌های مسلحانه در خاش/ کشف سلاح و مهمات جنگی
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند 6 نفره سرقت‌های مسلحانه در خاش خبر داد.

انهدام باند سرقت‌های مسلحانه در خاش/ کشف سلاح و مهمات جنگی

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند 6 نفره سرقت‌های مسلحانه در خاش خبر داد.
انهدام باند سرقت‌های مسلحانه در خاش/ کشف سلاح و مهمات جنگی

View more posts from this author