انقلاب اسلامی و فلسطین جدایی‌ناپذیر هستند/ محکومیت همکاری سران کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی

انقلاب اسلامی و فلسطین جدایی‌ناپذیر هستند/ محکومیت همکاری سران کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی
مراجع تقلید و علما ضمن حضور در راهپیمایی روز قدس از حضور مردم در این راهپیمایی و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تقدیر کردند.

انقلاب اسلامی و فلسطین جدایی‌ناپذیر هستند/ محکومیت همکاری سران کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی

مراجع تقلید و علما ضمن حضور در راهپیمایی روز قدس از حضور مردم در این راهپیمایی و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تقدیر کردند.
انقلاب اسلامی و فلسطین جدایی‌ناپذیر هستند/ محکومیت همکاری سران کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی

خرید vpn با سرعت عالی

تلگرام

View more posts from this author