انقلابی‎گری و ولایتمداری از مولفه‎های روحیه بسیجی است

انقلابی‎گری و ولایتمداری از مولفه‎های روحیه بسیجی است
رئیس بسیج طلاب و روحانیون از مهمترین مولفه‎های بسیج را در اخلاص، تعهد، انقلابی‎گری و ولایتمداری عنوان کرد و گفت: این شجره طیبه عامل اصلی صلابت و اقتدار انقلاب اسلامی است.

انقلابی‎گری و ولایتمداری از مولفه‎های روحیه بسیجی است

رئیس بسیج طلاب و روحانیون از مهمترین مولفه‎های بسیج را در اخلاص، تعهد، انقلابی‎گری و ولایتمداری عنوان کرد و گفت: این شجره طیبه عامل اصلی صلابت و اقتدار انقلاب اسلامی است.
انقلابی‎گری و ولایتمداری از مولفه‎های روحیه بسیجی است

View more posts from this author