انفجار در پردیس 2 مجروح برجای گذاشت

انفجار در پردیس 2 مجروح برجای گذاشت
رئیس پایگاه اورژانس شهرستان پردیس گفت: انفجاری در یکی از کارخانه‌های منطقه صنعتی کمرد پردیس رخ داد که دو مجروح برجای گذاشت.

انفجار در پردیس 2 مجروح برجای گذاشت

رئیس پایگاه اورژانس شهرستان پردیس گفت: انفجاری در یکی از کارخانه‌های منطقه صنعتی کمرد پردیس رخ داد که دو مجروح برجای گذاشت.
انفجار در پردیس 2 مجروح برجای گذاشت

View more posts from this author