انفجار در دکل حفاری میدان نفتی رگ سفید/ کشته و زخمی شدن 4 نفر

انفجار در دکل حفاری میدان نفتی رگ سفید/ کشته و زخمی شدن 4 نفر
دکل نفتی شماره 95 میدان نفتی رگ‌سفید که در منطقه‌ای بین امیدیه در استان خوزستان و دیلم استان بوشهر قرار دارد، دچار حادثه شد.

انفجار در دکل حفاری میدان نفتی رگ سفید/ کشته و زخمی شدن 4 نفر

دکل نفتی شماره 95 میدان نفتی رگ‌سفید که در منطقه‌ای بین امیدیه در استان خوزستان و دیلم استان بوشهر قرار دارد، دچار حادثه شد.
انفجار در دکل حفاری میدان نفتی رگ سفید/ کشته و زخمی شدن 4 نفر

View more posts from this author