انفجار در بندر امام 6 مصدوم برجای گذاشت

انفجار در بندر امام 6 مصدوم برجای گذاشت
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بندر ماهشهر گفت: بر اثر نشتی گاز شهری در یک واحد مسکونی در شهر بندر امام 6 نفر مصدوم شدند.

انفجار در بندر امام 6 مصدوم برجای گذاشت

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بندر ماهشهر گفت: بر اثر نشتی گاز شهری در یک واحد مسکونی در شهر بندر امام 6 نفر مصدوم شدند.
انفجار در بندر امام 6 مصدوم برجای گذاشت

View more posts from this author