انفجار تانکر حامل مواد سوختی در محور ایذه- دهدز/ گزارش‌های ضد و نقیض از تعداد مجروحان و کشته‌شدگان

انفجار تانکر حامل مواد سوختی در محور ایذه- دهدز/ گزارش‌های ضد و نقیض از تعداد مجروحان و کشته‌شدگان
تصادف تانکر حامل مواد سوختی در نزدیکی سد کارون 3 در محور ایذه-دهدز باعث مجروحیت چندین نفر شد.

انفجار تانکر حامل مواد سوختی در محور ایذه- دهدز/ گزارش‌های ضد و نقیض از تعداد مجروحان و کشته‌شدگان

تصادف تانکر حامل مواد سوختی در نزدیکی سد کارون 3 در محور ایذه-دهدز باعث مجروحیت چندین نفر شد.
انفجار تانکر حامل مواد سوختی در محور ایذه- دهدز/ گزارش‌های ضد و نقیض از تعداد مجروحان و کشته‌شدگان

View more posts from this author