انعقاد قرارداد همکاری با پست بانک برای پرداخت تسهیلات دانشجویی

انعقاد قرارداد همکاری با پست بانک برای پرداخت تسهیلات دانشجویی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با پست بانک برای پرداخت تسهیلات به دانشجویان از ترم آینده خبر داد.

انعقاد قرارداد همکاری با پست بانک برای پرداخت تسهیلات دانشجویی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با پست بانک برای پرداخت تسهیلات به دانشجویان از ترم آینده خبر داد.
انعقاد قرارداد همکاری با پست بانک برای پرداخت تسهیلات دانشجویی

فانتزی

View more posts from this author