انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری با بنیاد فرشچیان/ مرکز جامع سرطان غرب کشور احداث می‌شود

انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری با بنیاد فرشچیان/ مرکز جامع سرطان غرب کشور احداث می‌شود
مسؤول امور شهرستان‌ها و عمرانی مجمع خیرین سلامت همدان از انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری با بنیاد مرحوم فرشچیان در ساخت مرکز جامع سرطان غرب کشور در همدان خبر داد.

انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری با بنیاد فرشچیان/ مرکز جامع سرطان غرب کشور احداث می‌شود

مسؤول امور شهرستان‌ها و عمرانی مجمع خیرین سلامت همدان از انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری با بنیاد مرحوم فرشچیان در ساخت مرکز جامع سرطان غرب کشور در همدان خبر داد.
انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری با بنیاد فرشچیان/ مرکز جامع سرطان غرب کشور احداث می‌شود

View more posts from this author