انسان‌ها به وسیله مال و فرزند آزمایش می‌شوند

انسان‌ها به وسیله مال و فرزند آزمایش می‌شوند
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: انسان‌ها به وسیله فرزند و مال در دنیا آزمایش می‌شوند.

انسان‌ها به وسیله مال و فرزند آزمایش می‌شوند

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: انسان‌ها به وسیله فرزند و مال در دنیا آزمایش می‌شوند.
انسان‌ها به وسیله مال و فرزند آزمایش می‌شوند

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author