انجام 3500 عمل پیوند عضو در کشور/ روند رو به‌رشد اهدای عضو در همدان

انجام 3500 عمل پیوند عضو در کشور/ روند رو به‌رشد اهدای عضو در همدان
رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضای وزارت بهداشت از انجام 3 هزار و 500 عمل پیوند عضو در کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به فرهنگ غنی مردم همدان اهدای عضو در این استان روند رو به‌رشدی داشته است.

انجام 3500 عمل پیوند عضو در کشور/ روند رو به‌رشد اهدای عضو در همدان

رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضای وزارت بهداشت از انجام 3 هزار و 500 عمل پیوند عضو در کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به فرهنگ غنی مردم همدان اهدای عضو در این استان روند رو به‌رشدی داشته است.
انجام 3500 عمل پیوند عضو در کشور/ روند رو به‌رشد اهدای عضو در همدان

View more posts from this author