انجام ۴۵۱۲ مورد ویزیت سرپایی در پایانه مرزی میرجاوه

انجام ۴۵۱۲ مورد ویزیت سرپایی در پایانه مرزی میرجاوه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: از ابتدای ورود زوار اربعین حسینی تاکنون ۴۵۱۲ مورد ویزیت سرپایی در پایانه مرزی میرجاوه انجام شده است.

انجام ۴۵۱۲ مورد ویزیت سرپایی در پایانه مرزی میرجاوه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: از ابتدای ورود زوار اربعین حسینی تاکنون ۴۵۱۲ مورد ویزیت سرپایی در پایانه مرزی میرجاوه انجام شده است.
انجام ۴۵۱۲ مورد ویزیت سرپایی در پایانه مرزی میرجاوه

View more posts from this author