انجام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه برنامه‌های لیالی قدر در شادگان

انجام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه برنامه‌های لیالی قدر در شادگان
امام جمعه شادگان از انجام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه برنامه‌های لیالی قدر در شهرستان خبر داد.

انجام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه برنامه‌های لیالی قدر در شادگان

امام جمعه شادگان از انجام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه برنامه‌های لیالی قدر در شهرستان خبر داد.
انجام تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه برنامه‌های لیالی قدر در شادگان

عکس

View more posts from this author