انتقال جسد حفار غیر‌مجاز پس از 26 ساعت تلاش امدادی در سوادکوه + تصاویر

انتقال جسد حفار غیر‌مجاز پس از 26 ساعت تلاش امدادی در سوادکوه + تصاویر
رئیس جمعیت هلال‌ احمر سوادکوه از انتقال جسد حفار غیر‌مجاز پس از 26 ساعت تلاش امدادی در سوادکوه خبر‌ داد.

انتقال جسد حفار غیر‌مجاز پس از 26 ساعت تلاش امدادی در سوادکوه + تصاویر

رئیس جمعیت هلال‌ احمر سوادکوه از انتقال جسد حفار غیر‌مجاز پس از 26 ساعت تلاش امدادی در سوادکوه خبر‌ داد.
انتقال جسد حفار غیر‌مجاز پس از 26 ساعت تلاش امدادی در سوادکوه + تصاویر

View more posts from this author