انتقاد نمازگزاران سمنانی به رتبه اول سمنان در برگزاری کنسرت/ اجازه دهید از محتوای کنسرت‌ها فیلم‌برداری شود!

انتقاد نمازگزاران سمنانی به رتبه اول سمنان در برگزاری کنسرت/ اجازه دهید از محتوای کنسرت‌ها فیلم‌برداری شود!
نمازگزاران سمنانی با گلایه از کاسبی پرسود برخی به نام «فرهنگ» تأکید کردند: سمنان رتبه اول کشور را در برگزاری کنسرت در اختیار دارد و اگر کنسرت‌ها اقدامی فرهنگی است، اجازه دهید از محتوای آن فیلم‌برداری شود.

انتقاد نمازگزاران سمنانی به رتبه اول سمنان در برگزاری کنسرت/ اجازه دهید از محتوای کنسرت‌ها فیلم‌برداری شود!

نمازگزاران سمنانی با گلایه از کاسبی پرسود برخی به نام «فرهنگ» تأکید کردند: سمنان رتبه اول کشور را در برگزاری کنسرت در اختیار دارد و اگر کنسرت‌ها اقدامی فرهنگی است، اجازه دهید از محتوای آن فیلم‌برداری شود.
انتقاد نمازگزاران سمنانی به رتبه اول سمنان در برگزاری کنسرت/ اجازه دهید از محتوای کنسرت‌ها فیلم‌برداری شود!

View more posts from this author