انتقاد شدید امام جمعه بناب از کم‌کاری مدیران در مقابله با آنفلوآنزای مرغی/ کوتاهی‌ مسؤولان با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید همخوانی ندارد

انتقاد شدید امام جمعه بناب از کم‌کاری مدیران در مقابله با آنفلوآنزای مرغی/ کوتاهی‌ مسؤولان با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید همخوانی ندارد
امام جمعه بناب با انتقاد از کم‌کاری و ضعف مسؤولان شهرستان در عدم جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای مرغی در منطقه، گفت: این چه مدیریتی است، چقدر ضعف در مدیریت که نتوانسته‌اند علاج واقعه را قبل از وقوع کنند.

انتقاد شدید امام جمعه بناب از کم‌کاری مدیران در مقابله با آنفلوآنزای مرغی/ کوتاهی‌ مسؤولان با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید همخوانی ندارد

امام جمعه بناب با انتقاد از کم‌کاری و ضعف مسؤولان شهرستان در عدم جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای مرغی در منطقه، گفت: این چه مدیریتی است، چقدر ضعف در مدیریت که نتوانسته‌اند علاج واقعه را قبل از وقوع کنند.
انتقاد شدید امام جمعه بناب از کم‌کاری مدیران در مقابله با آنفلوآنزای مرغی/ کوتاهی‌ مسؤولان با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید همخوانی ندارد

View more posts from this author