انتقاد از اقدام نسنجیده برخی نمایندگان مجلس در گرفتن عکس سلفی با موگرینی

انتقاد از اقدام نسنجیده برخی نمایندگان مجلس در گرفتن عکس سلفی با موگرینی
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر نسبت به موضوع سلفی نمایندگان با موگرینی رسیدگی کند.

انتقاد از اقدام نسنجیده برخی نمایندگان مجلس در گرفتن عکس سلفی با موگرینی

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر نسبت به موضوع سلفی نمایندگان با موگرینی رسیدگی کند.
انتقاد از اقدام نسنجیده برخی نمایندگان مجلس در گرفتن عکس سلفی با موگرینی

View more posts from this author