انتظارمان پخش مستقیم دیدار فینال بود

انتظارمان پخش مستقیم دیدار فینال بود
برترین گلزن گیلانی آسیا در لیگ برتر فوتسال بانوان گفت: دیدارهای لیگ برتر فوتسال بانوان در حالی پخش زنده ندارد که بازیکنان باحجاب کامل اسلامی در زمین حاضر می‌شوند؛ پخش زنده مسابقات انگیزه بازیکنان را افزایش می‌دهد.

انتظارمان پخش مستقیم دیدار فینال بود

برترین گلزن گیلانی آسیا در لیگ برتر فوتسال بانوان گفت: دیدارهای لیگ برتر فوتسال بانوان در حالی پخش زنده ندارد که بازیکنان باحجاب کامل اسلامی در زمین حاضر می‌شوند؛ پخش زنده مسابقات انگیزه بازیکنان را افزایش می‌دهد.
انتظارمان پخش مستقیم دیدار فینال بود

View more posts from this author