انتخاب کاراته‌کای قم برای اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا

انتخاب کاراته‌کای قم برای اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا
کاراته‌کای جوان استان قم از سوی کادر فنی تیم ملی جوانان ایران برای اعزام به رقابت‌های جهانی 2017 به اردوی این تیم دعوت شد.

انتخاب کاراته‌کای قم برای اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا

کاراته‌کای جوان استان قم از سوی کادر فنی تیم ملی جوانان ایران برای اعزام به رقابت‌های جهانی 2017 به اردوی این تیم دعوت شد.
انتخاب کاراته‌کای قم برای اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا

View more posts from this author