انتخاب مدیرعامل مجمع خیرین فرهنگ‌ساز و شهرساز شیراز

انتخاب مدیرعامل مجمع خیرین فرهنگ‌ساز و شهرساز شیراز
با حضور شهردار شیراز، سید عبدالرضا دستغیب به‌عنوان مدیرعامل، داریوش نویدگویی به‌عنوان نایب‌رئیس و مصلح شیرازی به‌عنوان خزانه‌دار مجمع خیرین فرهنگ‌ساز و شهر‌ساز شیراز انتخاب شدند.

انتخاب مدیرعامل مجمع خیرین فرهنگ‌ساز و شهرساز شیراز

با حضور شهردار شیراز، سید عبدالرضا دستغیب به‌عنوان مدیرعامل، داریوش نویدگویی به‌عنوان نایب‌رئیس و مصلح شیرازی به‌عنوان خزانه‌دار مجمع خیرین فرهنگ‌ساز و شهر‌ساز شیراز انتخاب شدند.
انتخاب مدیرعامل مجمع خیرین فرهنگ‌ساز و شهرساز شیراز

خرید vpn گوشی آیفون

بازار بورس

View more posts from this author