انتخابات کانون فرزندان شاهد هرمزگان 31 اردیبهشت برگزار می‌شود

انتخابات کانون فرزندان شاهد هرمزگان 31 اردیبهشت برگزار می‌شود
دبیر شورای مرکزی کانون فرزندان شاهد هرمزگان از برگزاری انتخابات شورای مرکزی این کانون در 31 اردیبهشت‌ماه خبر داد.

انتخابات کانون فرزندان شاهد هرمزگان 31 اردیبهشت برگزار می‌شود

دبیر شورای مرکزی کانون فرزندان شاهد هرمزگان از برگزاری انتخابات شورای مرکزی این کانون در 31 اردیبهشت‌ماه خبر داد.
انتخابات کانون فرزندان شاهد هرمزگان 31 اردیبهشت برگزار می‌شود

موسیقی

View more posts from this author