انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش اندام کردستان برگزار می‌شود

انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش اندام کردستان برگزار می‌شود
انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش‌اندام استان کردستان با حضور رئیس فدراسیون به صورت تک کاندیدا صبح روز پنج‌شنبه 12 مردادماه در محل اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار می‌شود.

انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش اندام کردستان برگزار می‌شود

انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش‌اندام استان کردستان با حضور رئیس فدراسیون به صورت تک کاندیدا صبح روز پنج‌شنبه 12 مردادماه در محل اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار می‌شود.
انتخابات هیأت بدنسازی و پرورش اندام کردستان برگزار می‌شود

View more posts from this author