امیدواریم مجلس دهم دوره پیشرفت دانشگاه و صنعت باشد

امیدواریم مجلس دهم دوره پیشرفت دانشگاه و صنعت باشد
منتخب مردم سبزوار در دهمین مجلس شورای اسلامی با تأکید بر همکاری و همدلی همه مسؤولان در جهت پیشرفت سبزوار ابراز امیدواری کرد مجلس دهم در پیشرفت دانشگاه و صنعت سرآمد باشد.

امیدواریم مجلس دهم دوره پیشرفت دانشگاه و صنعت باشد

منتخب مردم سبزوار در دهمین مجلس شورای اسلامی با تأکید بر همکاری و همدلی همه مسؤولان در جهت پیشرفت سبزوار ابراز امیدواری کرد مجلس دهم در پیشرفت دانشگاه و صنعت سرآمد باشد.
امیدواریم مجلس دهم دوره پیشرفت دانشگاه و صنعت باشد

گوشی موبایل

View more posts from this author