امیدوارم تیم فوتبال صبا در بازی فردا به لاک دفاعی فرو نرود/ هیچ بازی در لیگ دسته اول آسان نیست

امیدوارم تیم فوتبال صبا در بازی فردا به لاک دفاعی فرو نرود/ هیچ بازی در لیگ دسته اول آسان نیست
سرمربی تیم فوتبال صنعت مس کرمان گفت: امیدوارم فردا صبا فوتبال بازی کند و مانند دیگر تیم‌ها به لاک دفاعی فرو نرود، اگر صبا تهاجمی بازی کند شاهد یک دیدار جذاب و دیدنی خواهیم بود.

امیدوارم تیم فوتبال صبا در بازی فردا به لاک دفاعی فرو نرود/ هیچ بازی در لیگ دسته اول آسان نیست

سرمربی تیم فوتبال صنعت مس کرمان گفت: امیدوارم فردا صبا فوتبال بازی کند و مانند دیگر تیم‌ها به لاک دفاعی فرو نرود، اگر صبا تهاجمی بازی کند شاهد یک دیدار جذاب و دیدنی خواهیم بود.
امیدوارم تیم فوتبال صبا در بازی فردا به لاک دفاعی فرو نرود/ هیچ بازی در لیگ دسته اول آسان نیست

View more posts from this author