امسال در بودجه توجه ویژه‌ای به رفع موازی‌کاری‌های فرهنگی شده است

امسال در بودجه توجه ویژه‌ای به رفع موازی‌کاری‌های فرهنگی شده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امسال در بودجه توجه ویژه‌ای به رفع موازی‌کاری‌های فرهنگی شده است، گفت: کانون‌های مساجد، معاونت قرآن و عترت، اوقاف و امور خیریه و سازمان حج و زیارت با هماهنگی حداکثری در کنار یکدیگر فعال هستند.

امسال در بودجه توجه ویژه‌ای به رفع موازی‌کاری‌های فرهنگی شده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امسال در بودجه توجه ویژه‌ای به رفع موازی‌کاری‌های فرهنگی شده است، گفت: کانون‌های مساجد، معاونت قرآن و عترت، اوقاف و امور خیریه و سازمان حج و زیارت با هماهنگی حداکثری در کنار یکدیگر فعال هستند.
امسال در بودجه توجه ویژه‌ای به رفع موازی‌کاری‌های فرهنگی شده است

View more posts from this author