امروز صدای در هم شکستن استخوان‌های آمریکا به گوش می‌رسد/ ملت‌ها با تشکیل بسیج از نفوذ استکبار در منطقه جلوگیری می‌کنند

امروز صدای در هم شکستن استخوان‌های آمریکا به گوش می‌رسد/ ملت‌ها با تشکیل بسیج از نفوذ استکبار در منطقه جلوگیری می‌کنند
مشاور نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مشکلات آمریکا به خاطره تجاوزگری‌ها و ظلم‌ها زیاد شده است و امروز صدای در هم شکستن استخوان‌های آمریکا به گوش می‌رسد.

امروز صدای در هم شکستن استخوان‌های آمریکا به گوش می‌رسد/ ملت‌ها با تشکیل بسیج از نفوذ استکبار در منطقه جلوگیری می‌کنند

مشاور نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مشکلات آمریکا به خاطره تجاوزگری‌ها و ظلم‌ها زیاد شده است و امروز صدای در هم شکستن استخوان‌های آمریکا به گوش می‌رسد.
امروز صدای در هم شکستن استخوان‌های آمریکا به گوش می‌رسد/ ملت‌ها با تشکیل بسیج از نفوذ استکبار در منطقه جلوگیری می‌کنند

View more posts from this author